Vizitka klubu

Názov:

KVSKV

Oficiálny názov:

Klub vodného slalomu Karlova Ves

Právna forma:

občianske združenie

Sídlo:

Líščie údolie 33, 841 04 Bratislava

Lodenica:

Botanická 59, Bratislava - Karlova Ves

IČO:

3085 7791

DIČ:

202 197 5637

Banka

Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava,

Číslo účtu:

0179067220/0900

Web stránka: 

www.kvskv.skwww.vodnyslalom.sk 

Google mapa:

Mapa miesta kde sa nachádza KVSKVTréner - kontakt:

Meno:RNDr. Branko Illek,

tel.: 02/63828953, 0902 299 675,

e-mail: branko.illek@gmail.com

Kontakt - mapa

KVSKV na väčšej mape