Vodný slalom

Cieľom súťaže vo vodnom slalome je absolvovanie trate vytýčenej bránkami v čo najkratšom čase a s čo najmenej trestnými sekundami

Popis súťaží v kanoistike na divokých vodách

 • slalom – cieľom je prejsť trať vytýčenú 18-25 bránkami na tečúcej vode v čo najkratšom čase, bránky
 • zjazd – prejsť daný úsek perejnatej rieky v čo najkratšom čase, trvá obvykle 12 – 20 min.
 • šprint – spočítavajú sa dve jazdy na čas na zjazdovej lodi, dĺžka jednej jazdy je cca 60 – 120 s.
 • maratón – podobne ako zjazd, ale trvá cca 1- 2 hodiny (niekedy aj 30 km), len pre starších
 • paralelný slalom - viac menej show - dve lode súperia v slalome na rovnej vode, víťaz postupuje

SK SDV - Slovenská kanoistika Sekcia divokej vody - organizácia, ktorá zastrešuje odvetvia, v ktorých súťažíme aj my.

Súťaží sa na na nasledovných lodiach a v nasledovných kategóriách:

 • kajak slalomový - K1muži slalom, K1 ženy slalom, 3xK1m slalom, 3xK1ž slalom,
 • kanoe slalomové - C1muži slalom, C1 ženy slalom, 3xC1m slalom, 3xC1ž slalom,
 • dvojkanoe slalomové - C2 slalom, 3xC2 slalom (v SR prístupné spoločne mužom aj ženám),
 • kajak zjazdový - K1 muži a K1ženy - zjazd+šprint+maratón, 3xK1m zjazd, 3xK1ž zjazd
 • kanoe zjazdové - C1muži zjazd+šprint+maratón, 3xC1m zjazd,
 • dvojkanoe zjazdové - C2 muži zjazd+šprint+maratón, 3xC2m zjazd., 3xK1muži znamená družstvo troch lodí typu K1

... teda súťažíme na šiestich typoch lodí, v dvadsiatichštyroch kategóriách/disciplínach (na olympiáde sú štyri z nich).

Veková štruktúra súťaží

Vo vyššie menovaných kategóriách sa súťaží v kompletnom spektre vekových skupín, t.j. žiaci mladší (10, 11 a 12 roční), žiaci starší (13 a 14 roční), dorastenci mladší (15 a 16 roční), dorastenci starší (17 a 18 roční) a vo vekovej kategórií dospelých (19 roční a starší). Okrem maratónu sa vo všetkých vekových skupinách a kategóriách sa usporadúvajú Majstrovstvá Slovenska teda spolu je to cca 100 majstrovských pretekov ročne (celkový počet všetkých pretekárov na Slovenku je cca dvesto)

Slovenský pohár žiakov:

Pre vekovú kategóriu žiakov sa usporiadava päť osobitných pretekov ročne (prispôsobených pre mladšie vekové skupiny), ktoré sa vyhodnotia osobitne a najlepší žiaci Slovenska sú vyhlásení a odmenení. Žiaci nemajú MSR v maratóne Zvláštnosťou športových súťaží je, že vzhľadom na relatívne nízky počet pretekárov sa môžu mladšie ročníky prihlásiť na ľubovoľnú súťaž starších. Tak si môže ľubovoľný pretekár Slovenska pomerať schopnosti v priamej konfrontácii aj s olympijským víťazom.

Kanoistika v medzinárodnom meradle sa delí na nasledovné druhy:

 • rýchlostná kanoistika (flatwater canoeing) - klasické olympijské disciplíny
 • vodný slalom
 • vodný zjazd (aj šprint)
 • maratón (na rýchlostných lodiach s prenáškami)
 • kanu-polo (niečo ako hádzaná v kajakoch)
 • oplachtené kanoe (len na mori)
 • dragúnske lode (cca 40 kanoistov v jednej lodi)
 • kanu-rodeo (free-style)