Ako sme čistili prístup k vode

Vždy po výraznom poklese (3-4 metre) zvýšenej hladiny Dunaja, treba odstrániť usadené blato z mostíkov smerujúcich k vode. Hrúbka bahna závisí od výšky hladiny Dunaja (bolo "len" 730 cm) a doby zaliatia terénu. Teraz bola hrúbka bahna 8-10 cm. Treba ho odstrániť, kým je riedke, keď uschne, zahustne a práca je oveľa ťažšia. Po odstránení príde druhá etapa - vyumývať môstik. Fotografie zachytávajú práve túto druhú etapu. Pomohlo nám čerpadlo. Bolo dosť silné na to, aby dostreklo až na druhý môstik. Pokiaľ sa toto nevykoná, nedá sa ísť na vodu.