TRÉNINGY

Vzhľadom na meniace sa okolnosti potvrdzujeme tréningy mailom.

Záujemcov prosím zaslať mail na adresu: branko.illek@gmail.com