Mestská časť Bratislava-Karlova Ves podporovala vodný slalom aj v roku 2022

Mestská časť BA-Karlova Ves poskytuje každoročne Klubu vodného slalomu dotácie na činnosť. Tiež mu prenajíma lodenicu (starú aj novú) za výhodných podmienok. Preto KVSKV okrem svojej činnosti prevádzkuje aj službu verejnosti: záujemcovia, nečlenovia klubu, môžu absolvovať výcvik v slalomových lodiach.

Akciou s finančnou pomocou MČ-KV bol letný vodácky tábor v Dolnom Kubíne v dňoch 16.-24.7.2022 (celkovo 9 dní). Na akcii sa zúčastnilo 24 členov klubu vo veku od 9 do 23 rokov. Z toho 12 malo trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Trénersky akciu viedol B.Illek. Tábor sa uskutočnil v autocampingu Gäceľ, kde je blízko vhodná tréningová slalomová trať, ktorá vyhovuje tomuto účelu.

Tábor bol zameraný na zdokonalenie základných slalomových vodáckych zručností mladších žiakov, pre starších to bol hlavne tréning špeciálnej vytrvalosti a silovej vytrvalosti. Okrem Dolného Kubína sme po dva dni využili slalomový kanál v Liptovskom Mikuláši. Boli to náročnejšie tréningy pre pokročilejších pretekárov. KVSKV aj touto cestou vyjadruje poďakovanie za podporu.