PARTER projekt Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 2022: Prístup k vode v Karloveskej zátoke

Členovia Klubu vodného slalomu Karlova Ves, športového klubu vykonávajúceho svoju činnosť prevažne v Karloveskej zátoke, upravili verejné priestranstvo nie len pre seba, ale aj pre iné kluby a aj mimoklubovú verejnosť. Spravili tak s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Za uskutočnenie projektu hlasovalo pomerne veľa obyvateľov Bratislavy.

Projekt vznikol preto, lebo hladina Dunaja sa bežne mení v rozsahu plus-mínus aj 4 metre a pri poklese vody zanecháva hrubú vrstvu bahna, ktoré znemožňuje rekreačné využitie priestoru v časti Karloveskej zátoky. Položili ďalšiu drevenú vrstvu na mostík, ktorý umožní prekonať toto bahno. Existujúci môstik stúpajúce bahno takmer pohltilo.

Prístup k vode najviac využijú vodáci, ale aj verejnosť, ktorá sa zúčastňuje výcvikov v oblasti vodnej turistiky. Ostatná verejnosť, mimo výcvikov riešenie využije na kúpanie, otužovanie, posedenie pri vode, čiastočne aj rybolov.

Tento projekt prevádzkuje Klub vodného slalomu Karlova Ves už 12 rokov. Môstik vybudoval a po iné roky ho udržiava na náklady klubu, poskytuje aj vlastné náradie. Môstik je zhotovený zo stavebného reziva, má dĺžku 30m a šírku 1,25 m. Práce vykonali členovia klubu dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Takto to chceme aj v budúcnosti.