Vodný slalom

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves podporuje vodný slalom

Publikované

Mestská časť BA-Karlova Ves poskytuje každoročne Klubu vodného slalomu dotácie na činnosť. Tiež mu prenajíma lodenicu (starú aj novú) za výhodných podmienok. Preto KVSKV okrem svojej činnosti prevádzkuje aj službu verejnosti: záujemcovia, nečlenovia klubu, môžu absolvovať výcvik v slalomových lodiach. Akciou s finančnou pomocou MČ-KV bol letný vodácky tábor v Dolnom Kubíne v dňoch 8.-15.7.2021. […]