Vodný slalom

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves podporovala vodný slalom aj v roku 2022

Publikované

Mestská časť BA-Karlova Ves poskytuje každoročne Klubu vodného slalomu dotácie na činnosť. Tiež mu prenajíma lodenicu (starú aj novú) za výhodných podmienok. Preto KVSKV okrem svojej činnosti prevádzkuje aj službu verejnosti: záujemcovia, nečlenovia klubu, môžu absolvovať výcvik v slalomových lodiach. Akciou s finančnou pomocou MČ-KV bol letný vodácky tábor v Dolnom Kubíne v dňoch 16.-24.7.2022 […]

Vodný slalom

PARTER projekt Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 2022: Prístup k vode v Karloveskej zátoke

Publikované

Členovia Klubu vodného slalomu Karlova Ves, športového klubu vykonávajúceho svoju činnosť prevažne v Karloveskej zátoke, upravili verejné priestranstvo nie len pre seba, ale aj pre iné kluby a aj mimoklubovú verejnosť. Spravili tak s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Za uskutočnenie projektu hlasovalo pomerne veľa obyvateľov Bratislavy. Projekt vznikol preto, lebo hladina Dunaja sa […]