Vodný slalom

KVSKV sa hrdo hlási k svojej Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Publikované

Mestská časť BA-Karlova Ves podporuje vodácke kluby, medzi nimi aj Klub vodného slalomu Karlova Ves – prenajíma mu lodenicu (starú aj novú) za výhodných podmienok a poskytuje každoročne klubu dotácie na činnosť. Hlavný cieľ športovej činnosti je dobre sa naučiť ovládanie lode (kajaku alebo kanoe) na prúdiacej vode a potom toto demonštrovať na pretekoch za […]

Vodný slalom

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves podporovala vodný slalom aj v roku 2022

Publikované

Mestská časť BA-Karlova Ves poskytuje každoročne Klubu vodného slalomu dotácie na činnosť. Tiež mu prenajíma lodenicu (starú aj novú) za výhodných podmienok. Preto KVSKV okrem svojej činnosti prevádzkuje aj službu verejnosti: záujemcovia, nečlenovia klubu, môžu absolvovať výcvik v slalomových lodiach. Akciou s finančnou pomocou MČ-KV bol letný vodácky tábor v Dolnom Kubíne v dňoch 16.-24.7.2022 […]

Vodný slalom

PARTER projekt Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 2022: Prístup k vode v Karloveskej zátoke

Publikované

Členovia Klubu vodného slalomu Karlova Ves, športového klubu vykonávajúceho svoju činnosť prevažne v Karloveskej zátoke, upravili verejné priestranstvo nie len pre seba, ale aj pre iné kluby a aj mimoklubovú verejnosť. Spravili tak s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Za uskutočnenie projektu hlasovalo pomerne veľa obyvateľov Bratislavy. Projekt vznikol preto, lebo hladina Dunaja sa […]

Vodný slalom

Montáž banneru „poďakovanie podporovateľom“

Publikované

Klub sa pravidelne uchádza o dotácie vypísané orgánmi samosprávy ako Mestská časť Karlova Ves, Mesto Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj. K tomu sa pridáva športový zväz – Slovenská kanoistika a niektoré firmy. Tu sú fotografie z montáže rámu pre banner, ktorým chce klub poďakovať.

Vodný slalom

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves podporuje vodný slalom

Publikované

Mestská časť BA-Karlova Ves poskytuje každoročne Klubu vodného slalomu dotácie na činnosť. Tiež mu prenajíma lodenicu (starú aj novú) za výhodných podmienok. Preto KVSKV okrem svojej činnosti prevádzkuje aj službu verejnosti: záujemcovia, nečlenovia klubu, môžu absolvovať výcvik v slalomových lodiach. Akciou s finančnou pomocou MČ-KV bol letný vodácky tábor v Dolnom Kubíne v dňoch 8.-15.7.2021. […]

Vodný slalom

Pozvánka – Raftovanie v Slovinsku

Publikované

Klub vodného slalomu Karlova Ves Vás pozýva na prednášku Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 21.10.2021 o 18,00 hod. v novej Karloveskej lodenici na 1.poschodí v priestoroch kaviarne. Prednášatelia budú inštuktori raftingu so skúsenosťami zo Slovinska a budú odpovedať na prípadné otázky. Vstup je voľný. Prípadné otázky adresujte na mail branko.illek@gmail.com alebo na tel.číslo 0902 299 […]

Vodný slalom

Letný vodácky tábor v Dolnom Kubíne 2020

Publikované

V dňoch 8.-15.7.2020, cez prázdniny zorganizoval Klub vodného slalomu Karlova Ves (v skratke KVSKV) letný vodácky tábor v Dolnom Kubíne. Tábor bol zameraný na zdokonalenie slalomových vodáckych zručností mladších žiakov, pre starších to bol hlavne tréning špeciálnej vytrvalosti a silovej vytrvalosti. Tábor sa uskutočnil v autocampingu Gäceľ, kde je blízko slalomová trať, ktorá vyhovuje tomuto […]

Vodný slalom

Ako sme čistili prístup k vode

Publikované

Vždy po výraznom poklese (3-4 metre) zvýšenej hladiny Dunaja, treba odstrániť usadené blato z mostíkov smerujúcich k vode. Hrúbka bahna závisí od výšky hladiny Dunaja (bolo „len“ 730 cm) a doby zaliatia terénu. Teraz bola hrúbka bahna 8-10 cm. Treba ho odstrániť, kým je riedke, keď uschne, zahustne a práca je oveľa ťažšia. Po odstránení […]