Vodný slalom

KVSKV sa hrdo hlási k svojej Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Zverejnený

KVSKV sa hrdo hlási k svojej Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Mestská časť BA-Karlova Ves podporuje vodácke kluby, medzi nimi aj Klub vodného slalomu Karlova
Ves - prenajíma mu lodenicu (starú aj novú) za výhodných podmienok a poskytuje každoročne klubu
dotácie na činnosť.
Hlavný cieľ športovej činnosti je dobre sa naučiť ovládanie lode (kajaku alebo kanoe) na prúdiacej
vode a potom toto demonštrovať na pretekoch za účasti rovestníkov z celého Slovenska.
KVSKV okrem svojej činnosti prevádzkuje aj službu verejnosti: záujemcovia, nečlenovia klubu, môžu
absolvovať výcvik v slalomových lodiach na tréningovej trati v Karloveskej zátoke.
Akciou s finančnou pomocou MČ-KV bol letný vodácky tábor v Dolnom Kubíne v dňoch 15.-
23.7.2023. Na akcii sa zúčastnilo 21 členov klubu od 10 do 23 rokov. Z toho 13 malo trvalý pobyt v Mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves. Trénersky akciu viedol B.Illek, pomáhali mu dospelí pretekári, ktorí vyrástli v
klube.
Tábor sa uskutočnil v autocampingu Gäceľ, kde je blízko vhodná tréningová slalomová trať, ktorá
vyhovuje tomuto účelu. Tábor bol zameraný na zdokonalenie základných slalomových vodáckych zručností
mladších žiakov, pre starších to bol hlavne tréning špeciálnej a silovej vytrvalosti. Okrem Dolného Kubína
sme po dva dni využili slalomový kanál v Liptovskom Mikuláši. Boli to náročnejšie tréningy pre
pokročilejších pretekárov.
KVSKV aj touto cestou vyjadruje poďakovanie za podporu