Vodný slalom

KVSKV sa hrdo hlási k svojej Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Publikované

Mestská časť BA-Karlova Ves podporuje vodácke kluby, medzi nimi aj Klub vodného slalomu Karlova Ves – prenajíma mu lodenicu (starú aj novú) za výhodných podmienok a poskytuje každoročne klubu dotácie na činnosť. Hlavný cieľ športovej činnosti je dobre sa naučiť ovládanie lode (kajaku alebo kanoe) na prúdiacej vode a potom toto demonštrovať na pretekoch za […]